دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

نرگسین چشما به گرد نرگس تو تیر چیست


نرگسین چشما به گرد نرگس تو تیر چیست    وان سیاهی اندرو پیوسته همچون قیر چیست
گر سیاهی نیست اندر نرگس تو گرد او    آن سیه مژگان زهرآلود همچون تیر چیست
گر شراب و شیر خواهی ریخته بر ارغوان    پنجه‌های دست رنگین پر شراب و شیر چیست
گر مثال دست شاه زنگ دارد زلف تو    پس دو دست شاه زنگی بسته در زنجیر چیست
آیتی بنبشته‌ای گرد لب یاقوت رنگ    اندر آن آیت بگو تا معنی و تفسیر چیست
دل ترا دادم توکل بر خدای دادگر    روی کردم سوی تو تا بر سرم تقدیر چیست
مر مر اگر کشته خواهی پس بکش یکبارگی    من کیم در کشتن من این همه تدبیر چیست
مر مرا چون زیر کردی در فراق روی خویش    وانگهی گویی خروش و ناله‌ی چون زیر چیست
ای سنایی در فراقش صابری را پیشه گیر    جز صبوری کردن اندر عاشقی تدبیر چیست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

سایت شفقناسایت الفروزنامه دنیای اقتصادروزنامه شهروندسایت خبر ورزشی