پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

هرچه با من کنی روا باشد


هرچه با من کنی روا باشد    برگ آزار تو کرا باشد
چون تو در عیش و خرمی باشی    گر نباشد رهی روا باشد
چند گویی که از بلا بگریز    که ره عشق پر بلا باشد
از بلای تو چون توان بگریخت    چون دلم بر تو مبتلا باشد
با بلا و غم تو عرض کنم    گر جهان سر به سر مرا باشد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

روزنامه همشهریسایت انتخابسایت نامه نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت زومیت