سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

الحق نه دروغ محتشم یاری


الحق نه دروغ محتشم یاری    نازت بکشم که جان آن داری
ناز چو تویی توان کشید ای جان    با این همه چابکی و عیاری
با روی تو در تفکرم کایزد    از رحمتت آفرید پنداری
در عشق تو گردنان گردون را    گردن ننهم همی ز جباری
گر سر به فلک برم روا باشد    چون سر به کسی چو من فرود آری
چون عاشق زار تو شدم باری    از من مستان به خیره بیزاری
مفروش مرا چو کردم ای دلبر    غمهای ترا به جان خریداری
نگذارمت ار به جان رسد کارم    تا بی‌سببی مرا تو نگذاری
گر برگردم نه انوری باشم    از تو بدو صد ملامت و خواری
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل


 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاین