سه شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۹ / 22 September, 2020
مجله ویستا

رفتی جهان پناها اقبال رهبرت باد


رفتی جهان پناها اقبال رهبرت باد    ظل همای دولت گسترده بر سرت باد
دولت که یاریت کرد پیوسته باد یارت    ایزد که داورت ساخت همواره یاورت باد
ای پر گشاده شهباز هرجا کنی نشیمن    چون بیضه‌ی چرخ نه تو در زیر شهپرت باد
نسبت به شانت از من ناید اگر دعائی    گویم همین که عالم یک سر مسخرت باد
هر جوشنی که شبها من از دعا بسازم    روزی که فتنه بارد چون جامه در برت باد
خورشید با کواکب تا گرد دهر گردد    جبریل با ملایک در پاس لشگرت باد
هر جا زنی سرادق با هم دمان صادق    خورشید شمع مجلس جمشید چاکرت باد
تا موکب جلالت در ملک خویش گنجه    افزوده بر ممالک صد ملک دیگرت باد
تا نطق محتشم را ممکن بود تکلیم    هم داعی فدائی هم مدح گسترت باد


همچنین مشاهده کنید
سایت اقتصادنیوزروزنامه آفتاب یزدسایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایلناوبگردیخبرگزاری تسنیمروزنامه فرهیختگانسایت انصاف نیوزسایت مجله شبکهروزنامه جمهوری اسلامی