دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

اغیار را به صحبت جانان چه احتیاج


اغیار را به صحبت جانان چه احتیاج    بی درد را به نعمت درمان چه احتیاج
در قتل من که ریخته جسمم ز هم مکوش    کشتی چو شد شکسته به طوفان چه احتیاج
نخل توام به سعی مربی ثمر مبخش    خودرسته را به خدمت دهقان چه احتیاج
کی زنده دم تو کشد منت مسیح    پاینده را به چشمه‌ی حیوان چه احتیاج
از لعبتان چین به خیال تو فارغیم    تا جان بود به صورت بی‌جان چه احتیاج
بعد طریق کعبه‌ی مقصد ز قرب دل    چون بسته شد به بستن پیمان چه احتیاج
بهر ثبوت عشق چو در بزم منکران    دل چاک شد به چاک گریبان چه احتیاج
پیش ضمیر دلبر ما فی‌الضمیر دان    اظهار کردن غم پنهان چه احتیاج
در فقر چون عزیزی و خواری مساویند    درویش را به عزت سلطان چه احتیاج
چون دیگریست قاضی حاجات محتشم    مور ضعیف را به سلیمان چه احتیاج


همچنین مشاهده کنید
روزنامه ایرانسایت ارانیکوسایت دیدارنیوزروزنامه آرمان ملیروزنامه خراسانسایت فرادیدسایت عصرایرانخبرگزاری ایلناسایت خبر ورزشیروزنامه اعتماد