پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

روز باران است و ما جو می کنیم


روز باران است و ما جو می کنیم    بر امید وصل دستی می زنیم
ابرها آبستن از دریای عشق    ما ز ابر عشق هم آبستنیم
تو مگو مطرب نیم دستی بزن    تو بیا ما خود تو را مطرب کنیم
روشن است آن خانه گویی آن کیست    ما غلام خانه‌های روشنیم
ما حجاب آب حیوان خودیم    بر سر آن آب ما چون روغنیم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

خبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوز