اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نماز رییس جمهوری در کاخ کرملین؛ «گفتمان معنویت در دولت» را با کاهش حقوق مدیران هم نشان دهید