امیدها برای احیای برجام کمرنگ شد| آمریکا در پی افزایش تحریم‌ها