فیلم| فن زیبای محمدعلی گرایی در المپیک توکیو/ گریه‌های دردناک گرایی پس از باخت