اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طرح پنهانی دولت رئیسی برای تخریب بافت تاریخی شیراز/ وزیر تکذیب می‌کند، لودرها تخریب