گروسی: هنوز با وزیر خارجه جدید ایران دیدار نکرده ام؛ دیدار با او بسیار بااهمیت است / اگر دیپلماسی شکست بخورد، اثرات سیاسی زیادی در خاورمیانه و فراتر از آن خواهد داشت؛ پرونده کره شمالی یک مثال واضح و یک چراغ راهنماست