اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدیو / حسن عباسی در پاسخ به یک دانشجو: بچه پر رو! تو دنیا نیامده بودی، ما خیلی از گردن کلفت ها در غرب را از این دانشگاه انداختیم بیرون