روسیا الیوم از قول منبع عراقی: در ایجاد همگرایی میان ایران و عربستان موفق بودیم / در نشست‌های آینده، پایان تنش از سوی تهران و ریاض اعلام خواهد شد