قالبسازی و پرسکاریارائه انواع دستگاه حضور و غیابتعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

ادعای پمپئو در دفاع از ترور سردار سلیمانی: با این اقدام، خطر نسبت به نیروهای آمریکایی در منطقه کمتر شده