تزریق دلار نصف شد/ بالاترین شکاف قیمتی در بازار ارز

تزریق دلار نصف شد/ بالاترین شکاف قیمتی در بازار ارز