اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناگفته های پسر از مرگ پدر / آیا هاشمی رفسنجانی به قتل رسید؟
محسن هاشمی می‌گوید: «آیت‌ا... هاشمی روز قبل از فوت هیچ حال نامساعدی نداشته است.» ایشان سرحال بودند و حتی خاطرات‌شان را در آخرین روز قبل از فوت هم نوشته‌اند. من اتفاقاً قبل از اینکه شما بیایید رفتم و خاطرات سال ۹۵ را چک کردم و ایشان آن روز هیچ حال نامساعدی نداشتند.  آن روز ایشان نوشته‌اند: «صبح زود مهدی و محسن و یاسر و عماد آمدند. سر صبحانه مذاکرات مفصلی درباره بسیاری امور سیاسی و اجتماعی و زندگی و زندان و پرونده مهدی داشتیم.» بعد از آن چون مهدی بود صبح زود آمدیم و با حاج‌آقا صحبت کردیم. ایشان نوشته‌اند: «بعد به دفتر رفتم. از طرف دولت آقای دکتر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، آمده بود و از سوی مجلس آقای حاجی‌بابایی نماینده همدان و رئیس کمیسیون تلفیق. پنج بند را که مخالف سیاست‌های کلی بود بررسی کردیم.» همسر هاشمی رفسنجانی هم در خاطرات خود از روز فوت آورده است: «[آیت‌ا...] سرحال بودند و صبحانه خوردند و رفتند و هیچ موردی [نبود] . می‌دانید که ظهر همان روز آقای قاضی‌زاده‌هاشمی هم با ایشان ملاقات داشتند و آقای قاضی‌زاده‌هاشمی هم کسالتی را درباره ایشان مطرح نکردند. سعی می‌کردند هفته‌ای ۲ بار را حداقل شنا کنند، خیلی برای کمر ایشان موثر بود و لذا شنا را انجام می‌دادند. محسن هاشمی درباره اقدامات شورای امنیت برای پی بردن به علت فوت آیت‌ا... هاشمی توضیح داده است که این پرونده همچنان در شورای امنیت باز است برای اولین بار موضوع رادیواکتیو در بدن هاشمی رفسنجانی از سوی آقای شمخانی مطرح شده است. وی افزود: در مورد موضوع رادیواکتیو این مساله به یکباره از سوی آقای شمخانی مطرح شد و به فاطی گفته بودند و ایشان هم در مکان‌های مختلف مطرح کردند. شاید اگر به من می‌گفتند با سیاست‌تر و کیاست‌تر با این موضوع برخورد می‌کردم. با آزمایش ها متوجه وجود رادیو اکتیو در بدن هاشمی شده‌اند که در پاسخ به دختر خانواده هاشمی این موضوع مطرح شده است آنها هم گفته بودند که ما سوند ادرار ایشان را بررسی کردیم و به آزمایشگاه دادیم و آزمایشگاه اعلام کرده که درجه اشعه آلفا یا رادیواکتیو آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی ۱۰ برابر بالاتر از حالت نرمال بوده است. باط ی کردن این روند در آزمایشات، یک تیم به منزل هاشمی رفسنحانی برای بررسی بیشتر و وجود رادیواکتیو در بند همسر ایشان هم اعزام می‌شود. هاشمی ادامه داد: البته اینها طول کشید، هشت ماه از موضوع گذشته بود. گفتند که رادیواکتیو موجود در آزمایشات حاج‌خانم چهار برابر بوده و فاطمه را هم گفتند کمی بیشتر است. من تعجب کردم و گفتم اگر میزان رادیواکتیو حاج‌خانم بالاست شما چرا هیچ اقدامی انجام نمی‌دهید؟ حاج‌آقا که فوت کردند.  به طائب و اطلاعات سپاه گفتم و حتی با مقام معظم رهبری هم مطرح کردم. وی گفت: مشخص شد که سیاست این است که این فوت طبیعی است و هنوز هم این سیاست ادامه دارد. باید تصمیماتی گرفته می‌شد. یکی از مواردی که گفته می‌شود این است که خانواده اجازه کالبدشکافی نداده است، در صورتی که اصلاً این موضوع نه با ما مطرح شد و نه ما درخواستی کردیم. اینکه نماز چگونه خوانده شود و محل دفن کجا باشد و خانواده را مدیریت کنیم و... اینها درگیری‌هایی بود که من در آن بازه زمانی داشتم.