اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سیاست یک بام و دو هوای بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز