اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | توصیه رییسی به مسئولان برای اعتراضات | ارزش ها قابل تغییر نیست، روش ها قابل تغییر است