اخذ مجوزCOC صادرات به عراقرزین پلی استر رزین وینیل استر الیاف …کارتن سازیمیگلرد کامپوزیت

آزادی حسین کروبی از اوین با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیونی