خبرگزاری ریانووستی روز چهارشنبه به نقل از جنیفر فنتون سخنگوی پدرسون نوشت: پدرسون در این سفر قرار است با سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه گفت وگو کند.   وی همچنین از برنامه سفر نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه به دمشق در هفته آینده خبر داد. انتظار می رود در دیدارهای جداگانه پدرسون با وزیران امور خارجه و دفاع روسیه، مسائل مربوط به سوریه و اوضاع جاری این کشور مطرح و طرفین درباره آن گفت وگو کنند. روسیه از بازیگران فعال در سوریه است که به همراه ایران و ترکیه برای حل مسائل این کشور در فرمت مذاکرات آستانه تلاش می کند. تاکنون در این فرمت چهارده دور مذاکرات انجام گرفته و برای بسیاری از مسائل سوریه در این قالب راه حل هایی پیدا شده است. پلیس نظامی روسیه نیز در مناطق مرزی شمال شرق سوریه در مرز این کشور با ترکیه به همراه نظامیان ترک گشت زنی می کند.