محصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTبورس + آموزش اصولی= سودنمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …باطری ساز سیار امداد خودرو باطری …

قدرت پلیس در رسانه مدار بودن است
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از  پایگاه خبری پلیس، "محمد خدادی" در گرامی‌داشت روز خبرنگار  با بیان اینکه وجه مشترک پلیس و رسانه، مردم هستند، اظهار داشت: بستر ارتباط موثر، اطلاعات است در واقع هرچه بتوانیم جامعه شریک محور فراهم کنیم، فرصت انضباط ، امنیت، توسعه و هر فرآیند دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: هر جا که موفقیتی به دست آورده ایم همچون دوران دفاع مقدس، اداره کشور و مقابله با ویروس کرونا؛ آن موفقیت از آن ایجاد شراکت جمعی در حرکت رو به جلو بوده است و در هر کجا که نقطه ضعفی وجود داشته در واقع در شراکت نتوانسته ایم ارتباط موثر فراهم کنیم. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در مدل مواجهه با جریان امنیت و نظم ، احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است بنابراین قدرت پلیس این است که این احساس را زنده کرده و مشخصه جمهوری اسلامی ایران در پیچیده ترین دوران خود در ناامن ترین منطقه جهان، بالاترین شاخص امنیت را ایجاد کرده و احساس امنیت در کشور نیز نهادینه شده است. خدادی با بیان اینکه قدرت امنیت، بستر هر توسعه ای را فراهم می کند، عنوان کرد: در هر جایی که می خواهیم تحول ایجاد کنیم و به رفاه برسیم باید امنیت برقرار باشد و این امنیت میسر نیست مگر اینکه همه در امن کردن جامعه و ایجاد نظم شراکت داشته باشند و این شراکت نیازمند درک متقابل و مشخص کردن سهم و نقش مردم است. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: قدرت پلیس در رسانه مدار بودن است و همین امر باعث شده که مسئولیت رسانه را به خود رسانه واگذار کند؛ دسترسی رسانه به اطلاعات داخل دستگاه نیازمند کارکرد رسانه برای رسیدن به اثر است ، بنابراین اگر به میزانی که این ارتباط دو سویه باشد و تخصص ارتباطی و رسانه ای را به خود رسانه ها واگذار کنند و آنها به عنوان شریک مطرح باشند و مهندسی و نحوه ایجاد ارتباط را به خود رسانه ها واگذار شود، قطعا نتایج مطلوبی به دست خواهیم آورد. خدادی گفت: اکنون با یک دگردیسی اساسی در جریان رسانه در جهان و ایران مواجه هستیم و آن ترجیح مخاطب بر رسانه ها است؛ این در حالی است که از مخاطب باید به اطلاعات برسیم. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تولید اطلاعات به جای تولید دیدگاه اشاره و تصریح کرد: باید آنچه که شما از مردم می خواهید را در درجه اول ساده سازی ( باورپذیری) و در مراحل بعدی مصداقی (عینی) و مقایسه ای (قابل قضاوت) کنید. وی ادامه داد: هر چه اطلاعات از فضای تبلیغی به تبیینی وارد شود و اساسا کارکرد ما کارکرد فرآورده سازی در تولید اطلاعات باشد و به جای طرح دیدگاه، داده ها و دیتاهای اطلاعاتی مناسب با مخاطب متفاوتی که در جامعه وجود دارد فراهم کنید، امکان درک مورد انتظار شما میسر می کند. خدادی گفت: ما در مواجهه با یک جریان قدرتمند و سرمایه دار رسانه ای در دنیا هستیم که هدف آن القاء ناکارآمدی ، ناامیدی و ناامنی است. معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: در زمان شیوع ویروس کرونا امکان مقایسه ایران با سایر کشورها فراهم شد به گونه ای که در هیچ دوره ای این امکان وجود نداشته چرا که در زمان شیوع این ویروس، قدرت مردم ایران در یاری رساندن به همنوع و در کنار یکدیگر بودن، به رخ جهانیان کشیده شد. وی در پایان تصریح کرد: برای موفقیت، عزت و سربلندی همه ایرانیان و دور شدن این بلا از کشور دعا می‌کنیم البته این موضوع امتحانی الهی است که هر فرد نشان دهد واژه فداکاری را چگونه می تواند در خود معنا کند.