تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …مشخصات تیرچه پیش تنیده bpicoاسکالپ در کرج (تتوی موی سر) البرز …گیربکس SEW