اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اغماضی نسبت به ساختمان‌های ناایمن نباید صورت بگیرد/ مردم دلیر و مقتدر ایران نخواهند گذاشت دشمنان بر این کشور سلطه پیدا کنند