اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هیچ شهری در شرایط بسیار پرخطر قرمز قرار ندارد/ ۲۳۲ شهر در شرایط عادی