اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک سوم جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند