به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، اعضای کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ضمن بررسی افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافقت کردند. با توجه به ضرورت بازنگری و افزایش تعرفه‌های خدمات آموزشی و فنی سازمان فنی و حرفه‌ای با توجه به گذشت بیش از ۱۷ سال از آخرین اصلاحیه تعرفه‌ها توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۱، پیشنهاد این دستگاه به تصویب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسید. این افزایش‌ها در چهار خوشه صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر و گروه‌های آموزشی ذیل آنها اعمال شده است.