ایسنا/کرمان رییس اداره آموزش ترافیک راهنمایی و رانندگی استان کرمان تاکید کرد: مامورین پلیس راهور موظفند برابر بند ۲۰۶۹ جدول جرایم رانندگی، رانندگان متخلف را به مبلغ ۳۰۰ هزار ریال اعمال قانون و تا زمان پاک کردن بدنه وسیله نقلیه از هرگونه نوشتار و الصاق عکس از تردد آن در سطح معابر شهری و برون شهری جلوگیری به عمل می‌آید. سرگرد "رضا شهسواری" در گفت‌وگو با ایسنا درباره مصداق تخلفات خودروها در ایام انتخابات گفت: با توجه به آغاز انتخابات کاندیدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، کاندیداها باید برخی مسایل را مد نظر خود قرار دهند و در تبلیغات براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی رفتار کنند. وی ادامه داد: طبق ماده ۲۰۷ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، نصب هر نوع علایم و همچنین الصاق یا نصب یا نقش هر نوع آگهی، نوشته، عکس و نوشتن عبارات و ترسیم نقوش روی شیشه‌ها یا بدنه درونی و بیرونی وسایل نقلیه به منظور تبلیغ و نمایش، ممنوع است. رییس اداره آموزش ترافیک راهنمایی و رانندگی استان کرمان تاکید کرد: مامورین پلیس راهور موظفند برابر بند ۲۰۶۹ جدول جرایم رانندگی، رانندگان متخلف را به مبلغ ۳۰۰ هزار ریال اعمال قانون و تا زمان پاک کردن بدنه وسیله نقلیه از هرگونه نوشتار و الصاق عکس از تردد آن در سطح معابر شهری و برون شهری جلوگیری به عمل می‌آید. انتهای پیام