اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ چه اتفاقی افتاد؟