اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقاد از «جای‌خالی یک روایت رسمی و دسته اول» از درگیری مرزی با طالبان / میدان به شایعه‌سازان دادید