مرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …صندلی طبی برقی پاژن پاجیرو پاترول …خدمات بوجاری و شستشو کنجدخدمات کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری …