تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …چاپ کارت PVC , کارت پرسنلی pvc …تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان