مشاور حسابداری و معرف حساب جاریطراحی سایت و سئو - براساس سفارش …فروشگاه اینترنتی چراغ جادوآموزش تخصصی سنتور در تهرانپارس

توضیحات دانشگاه علوم پزشکی مجازی درباره شهریه ترم تابستانه مجازی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در این اطلاعیه آمده است: «دانشگاه علوم پزشکی مجازی همانطور که تاکنون نیز نشان داده است در راستای ایفای نقش های خود به عنوان تنها متولی ارائه آموزش های مجازی در سطح کشور در بحث توسعه و گسترش عدالت آموزشی و دستیابی تمامی دانشجویان به خصوص دانشجویان درحال تحصیل در مناطق کم برخوردار از آموزش های باکیفیت و بهره مندی از ظرفیت اساتید برجسته کشوری از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و نخواهد کرد. در این بین توضیح و شفاف سازی در چند مورد توسط این دانشگاه جهت مخاطبان برنامه ها ضروری به نظر می رسد: ۱) دانشگاه علوم پزشکی مجازی رسالتی در حوزه ارائه تمامی نیازهای آموزشی موجود در کشور نداشته و نخواهد داشت چرا که تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی این وظیفه خطیر را به عنوان خط اول آموزش دانشجو عهده دار هستند و دانشگاه علوم پزشکی مجازی صرفا یک بازوی اجرایی، سیاستگذاری و تامین کننده زیرساخت های موردنیاز در حوزه مجازی‌سازی آموزش و کوریکولوم های آموزشی است که با ارائه برخی از دروس و برنامه های آموزشی به صورت مجازی تنها باری را از روی دوش متولیان اصلی آموزش دانشجویان برمی دارد. ۲) دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای راه اندازی هر برنامه آموزشی مصوب خود اقدام به راه اندازی گروه های آموزشی مجازی و بهره گیری از ظرفیت اعضای هیات علمی برجسته کشوری در قالب وابسته دوم می کند چرا که مطابق با اسناد و آئین نامه های بالادستی به تعداد برنامه ها دارای هیئت علمی وابسته اول نیست و لذا در ارایه برنامه های آموزشی در زیر گروه های مختلف با محدودیت مواجه است. ۳) در بحث پاندمی کرونا دانشگاه علوم پزشکی مجازی به تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور خدمات متنوع سروری و سامانه بومی یادگیری الکترونیکی نوید را بدون دریافت هیچ وجه مالی و فقط به قصد کمک به بحث ادامه و استمرار آموزش ها به صورت مجازی ارائه کرد و آموزش دانشجویان بدون هیچ وقفه و خللی ادامه پیدا کرد. ۴) توسعه و راه اندازی هر برنامه آموزشی دارای هزینه بری خاص خود است و دانشگاه علوم پزشکی مجازی نیز برای خدمات آموزشی که ارائه می کند براساس شاخص های موجود در بحث مجازی سازی مطابق با مصوبه هیات امنای این دانشگاه شهریه ای را برای دروس پایه و اختصاصی خود مانند هر دانشگاه دیگری به جهت پرداخت حق الزحمه مدرسان تولید کننده محتوا، مدرسین الکترونیکی ، خدمات آموزشی، ارائه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید به عنوان محیط یاددهی-یادگیری دیجیتال و انجام آزمون الکترونیکی تعیین کرد. این شهریه به اطلاع گیرندگان خدمت رسیده است و این اطمینان به مخاطبین مربوطه داده شده که دانشگاه علوم پزشکی مجازی به دنبال هیچ انتفاع مالی نبوده و نیست و صرفا از محل پرداخت شهریه، هزینه های مالی مرتبط به اجرای برنامه پرداخت خواهد شد. ۵)  در موضوع ارائه برنامه ترم تابستانی نیز لازم به توضیح است که در سال گذشته با توجه به اجرای اولین دوره آن و دریافت مبلغ قابل توجهی از هزینه های برنامه از محل یارانه (سوبسید دریافتی)، دانشگاه علوم پزشکی مجازی توانست تخفیف قابل توجهی را در ارائه خدمات خود ارائه کند که متاسفانه این اقدام در بحث فرهنگ سازی آموزش های مجازی منجر به ایجاد شائبه افزایش شهریه امسال نسبت به سال گذشته شده است.  دانشگاه علوم پزشکی مجازی مجدد تاکید می کند که ارائه برنامه ترم تابستانی توسط این دانشگاه منافی اجرای آن توسط سایر دانشگاه های علوم پزشکی نبوده و این برنامه صرفا به قصد کمک به نظام آموزشی و آکادمیک کشور به خصوص در بحث ابتلای حوزه آموزش دانشجویان به مشکلات پاندمی کرونا راه اندازی و اجرا می شود و در راستای رسالت کشوری خویش فرصت برخورداری دانشجویان مناطق کم برخوردار را به آموزش های باکیفیت بدون محدودیت مکانی و زمانی فراهم کند.  کد خبر 4948083