آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسطراحی و بهینه سازی وبسایتتعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …آموزش و استخدام پروژه ای برای تولید …

مذاکره با مقام دست سوم سابق آمریکا در شأن وزیر خارجه نیست