اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بلایی که سر سازنده ماشین آب سوز آمد!+ فیلم
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی به گزارش پارسینه؛ در این ویدئو با سازنده ماشین آب سوز آشنا شدید. استفاده مستقیم از آب به عنوان سوخت چندان با علم امروزی سازگار نیست بزرگ‌ترین مشکل سیستم‌های آب سوز کردن خودرو مربوط به قوانین ترمودینامیک و میزان انرژی مورد نیاز برای انجام چنین فرآیند شیمیایی پیچیده است. قانون اول ترمودینامیک که به آن اصل بقا انرژی نیز می‌گویند. عنوان می‌کند که انرژی نه خلق می‌شود و نه از بین می‌رود. بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود. در قانون دوم ترمودینامیک نیز بیان می‌شود که تمامی فرآیند‌ها تنها در یک جهت امکان پذیر است. اما اگر ادعای استنلی مایر را کنار بگذاریم، به نظر شما در دنیایی که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد کشور‌ها (حتی کل اقتصاد در بعضی کشور‌ها) بر پایه‌ی نفت و مبادله‌ی انرژی میچرخد، کسی توان خارج کردن سوخت‌های فسیلی از چرخه‌ی اقتصاد را دارد؟!