اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حال مردم خوب نیست و کار‌ها کند پیش می‌رود/ مردم هر روز جلوی مجلس تحصن می‌کنند