اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصاویر از چاپ پاکت‌های نامه با مهر شاه چارلز در کاخ باکینگهام +فیلم