اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بیانیه خاتمی با مواضع آمریکا، انگلیس و اسرائیل در حمایت از آشوب‌ها، تفاوتی ندارد