اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کیهان: پارسا پیروزفر بعد از پخش قسمت آخر یاغی یادش افتاد اعتراض کند