بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …سررسید اروپایی 1400 | سالنامه اروپایی …

توسعه به مثابه آزادی
آدابویای غنایی می‌گوید: «فقر مثل گرما است، شما نمی‌توانید آن را ببینید، فقط می‌توانید آن را احساس کنید، بنابراین باید در متن آن قرار‌گیرید».کتاب «توسعه به مثابه آزادی» طی یک دهه اخیر شاید مهم‌ترین کتاب در این حوزه باشد. آمارتیاسن نویسنده این کتاب، اقتصاددان معاصر، استاد دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل رشته اقتصاد، در سال 1998 است. این اقتصاددان هندی‌الاصل دارای آثار، نظریه‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری مهمی در حوزه توزیع درآمد، فقر و اقتصاد رفاه است. او در این کتاب با بیانی جامع و فراگیر تبیین می‌کند که چرا به‌رغم روند فزاینده و بی‌سابقه رونق اقتصادی و وفور منابع هنوز میلیون‌ها تن در سراسر جهان در فقر مطلق به سر می‌برند. آمارتیاسن به گونه قانع‌کننده‌ای می‌گوید که آزادی هدف نهایی ترتیبات اقتصادی و اجتماعی و در عین حال کاراترین ابزار تحقق رفاه اجتماعی است. وحید محمودی این کتاب را به فارسی ترجمه کرده و انتشارات دانشگاه تهران آن را چاپ کرده است.