انگجت| پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب قانونی جدید رای داده تا استانداردی برای تولید شارژر دستگاه‌های الکترونیکی در این منطقه وضع شود. به گزارش مهر، قانون‌گذاران پارلمان اتحادیه اروپا به تصویب قانون جدیدی رای داده‌اند که به موجب آن تولیدکنندگان دستگاه‌های الکترونیکی باید استاندارد خاصی را برای کابل‌های شارژ رعایت کنند. پارلمان اروپا از کمیسیون اتحادیه اروپا (سازمان تهیه قوانین در این منطقه) درخواست کرد تا تضمین شود مصرف‌کنندگان مجبور نمی‌شوند با هر بار ارتقای موبایل‌های خود یک شارژر جدید بخرند. این کمیسیون مهلت کوتاهی برای تنظیم این قوانین دارد. این در حالی است که قانون‌گذاران می‌خواهند این قوانین حداکثر تا ماه ژوئیه تنظیم شود. پارلمان اتحادیه اروپا همچنین به این کمیسیون دستور داده تا شارژرهای بی‌سیم و همچنین تاثیرگذاری آنها برکاهش زباله‌های الکترونیکی را نیز در نظر بگیرد. همچنین از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته شده تا راهی برای جمع‌آوری و بازیافت کابل‌ها و شارژرهای بیشتری بیابد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «اکنون نیازی مبرم به اقدام قانونی اتحادیه اروپا وجود دارد تا از میزان زباله‌های الکترونیکی کاسته شود.» البته قانون‌گذاران به‌طور دقیق استانداردهای شارژر برای تولیدکنندگان را اعلام نکرده‌اند. اما با توجه به فراگیر شدن «یو‌اس‌بی-سی» این کمیسیون احتمالا به سمت استاندارد نسبتا جدید متمایل شود.