اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیشنهاد عابدینی برای هزینه ۳۵۰ میلیارد فروش سهام سرخ آبی‌ها