اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نقش آفرینی کارفرمایی دولت در مذاکرات تعیین دستمزد/ دولت در کنترل تورم هر سال ناکام تر از سال قبل است