اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رئیسی: مردم توطئه دشمن را ناکام گذاشتند؛ تحلیل رهبری از اتفاقات اخیر جامع و برای همگان قابل درک بود