اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آنتونیومانیکونه: اینتر قهرمان اروپا می‌شود