اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

گل اول بلژیک به آلمان توسط کاراسکو