اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازی باب میل ما پیش رفت و توانستیم یک امتیاز بگیریم