اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قربان بردیف: هیچ کس برای باخت به زمین نمی‌رود