اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مورایس:سپاهان می‌تواند قهرمان امسال لیگ بشود