اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پاینده: دیدار با اکوادور را به طور کامل لغو نمی‌دانیم