اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

درویش: هادی از بهترینهای پرسپولیس بود